Unitate nou creată de recuperare a materialelor reciclabile sortate in municipiul Iași

Proiectul „UNITATE NOU CREATĂ DE RECUPERARE A MATERIALELOR RECICLABILE SORTATE ÎN MUNICIPIUL IAȘI”, cod MySMIS 114450 este finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2: “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” si valoarea totală de 3.157.655,51 lei, din care valoarea Asistentei Financiare Nerambursabile este de 1.894.348,67 lei.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord– Est, în calitate de Organism Intermediar.

Viziunea SC STEF-INVEST SRL: Prin promovarea unor standarde profesionale ridicate si prin prestarea de servicii de calitate, axate pe inovare, STEF -INVEST va ocupa un loc important in segmentul de piata aferent colectarii, tratarii si valorificarii deseurilor rezultate din constructii.

Misiunea SC STEF-INVEST SRL: Credem cu tarie ca putem contribui semnificativ la crearea conditiilor pentru dezvoltarea durabila a generatiilor ce vor veni. Punem la dispozitia comunitatilor solutii inovative pentru colectarea, tratarea si valorificarea deseurilor, reusind in acelasi timp sa convertim deseurile in materii prime alternative pentru diverse industrii

Obiectivele proiectului:

Creșterea competitivității STEF-INVEST SRL prin crearea unei unități noi de recuperare a materialelor reciclabile sortate, dotarea cu utilaje si echipamente performante, in domeniul prioritar Energie si Management de Mediu din Strategia Națională de Competitivitate.

OS1: Crearea unei noi unități de prestare a serviciilor pentru recuperarea materialelor reciclabile sortate provenite din demolări și prin achiziția unui utilaj tehnologic nou, performant (1 concasor), 5 echipamente IT și de birotică (2 sisteme desktop, 2 laptopuri, 1 imprimantă) până la finalul lunii 12 de implementare a proiectului de investitie.

OS2: Creşterea numărului mediu de angajați în cadrul SC STEF-INVEST SRL cu minim 1 nou loc de muncă, calculat în anul fiscal ulterior celui în care se finalizează implementarea proiectului față de nivelul înregistrat în anul 2016.

PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: este de la data: 16.02.2017 pana la data 30.09.2019.

Prin implementarea proiectului, SC STEF-INVEST SRL se va diferenția de ceilalți competitori de pe piață, în primul rând prin calitatea serviciilor si lucrarilor prestate realizate prin metode moderne și inovative de către personal cu experienta.

Datele de contact APĂLIMĂRIȚEI RĂZVAN, 0729506060, office@stefinvest.ro

Persoana de contact: APĂLIMĂRIȚEI RĂZVAN